Friträning

 • Pedagogen
  • Onsdag 17:00-18:30, 20:00-21:00
 • Aktiviteten
  • När ni tränar på Aktiviteten majla namn på de som tränar till info@moldk.se. (Behövs för rapportering)
  • Fredag 18:00-20:00, ej 1/9
  • Söndag 16:00-20:00

Vision och mål

Vi ska vara den självklara klubben för utveckling och tävling inom standard, latin och 10 dans.

Uppdrag och mål

Vi ska skapa en starkt plattform och ekonomi som stödjer medlemmarna i deras utveckling av dansen, både tävlingsdans och motionsdans. Vi samverkar med Mölndals dansskola och ska vara en community där alla medlemmar utvecklas, delar med oss och lär av varandra. 


Prioriterade områden att jobba med för att utveckla klubben.


 • Rekrytera barn/ungdomar. 
  • Har startat samverkan med RFSISU skolprojektet - kan få bidrag till olika aktiviteter
  • Bredda verksamheten för att få bidrag och möjlighet till billigare lokaler för friträning mm 
 • Information/Kommunikation
  • Internt – startat jobb med hemsida, nyhetsbrev, info till medlemmar
  • Externt – kommunikationsplan, FB, Instagram, dansforum
 • Skapa nätverk, DSF/RF SISU, andra sportklubbar
 • Arrangera tävlingar 
  • SM – maj 2023
  • GP-tävling hösten 2024
 • Sponsring
  • Bidrag av olika slag
  • Sponsring till tävlingar

 

Vi ser framemot ett spännande och utvecklande år för alla oss medlemmar i klubben. Om någon av er kan bidra/har erfarenhet inom något av de områden vi jobbar med så är det välkommet med ideer, råd mm. Kontakta gärna någon av oss i styrelsen.