Friträning

 • Pedagogen
  • Måndag 17:00-18:30, 20:00-21:00
  • Onsdag 17:00-18:30, 20:00-21:00

Samåkning

För att förenkla samåkning till tävlingar har vi skapat en Excel-fil där förare och passagerare kan kopplas ihop.

Här skriver föraren in namn, telefon och eventuellt bostadsort (för att passagerarna skall kunna välja en bil som finns nära.

Föraren kan också ta bort eller lägga till rutor med "Ledig" att ange hur många platser det finns i bilen.


Passagerarna skriver in namn och telefon på lämplig bil. Finns ingen ledig plats kan ni skriva på en tom bil, som förhoppningsvis får en förare senare.


Länk till Excel-filen:

Stockholm 19-21 Januari 2024

Vision och mål

Vi ska vara den självklara klubben för utveckling och tävling inom standard, latin och 10 dans.

Uppdrag och mål

Vi ska skapa en starkt plattform och ekonomi som stödjer medlemmarna i deras utveckling av dansen, både tävlingsdans och motionsdans. Vi samverkar med Mölndals dansskola och ska vara en community där alla medlemmar utvecklas, delar med oss och lär av varandra. 


Prioriterade områden att jobba med för att utveckla klubben.


 • Rekrytera barn/ungdomar. 
  • Har startat samverkan med RFSISU skolprojektet - kan få bidrag till olika aktiviteter
  • Bredda verksamheten för att få bidrag och möjlighet till billigare lokaler för friträning mm 
 • Information/Kommunikation
  • Internt – startat jobb med hemsida, nyhetsbrev, info till medlemmar
  • Externt – kommunikationsplan, FB, Instagram, dansforum
 • Skapa nätverk, DSF/RF SISU, andra sportklubbar
 • Arrangera tävlingar 
  • SM – maj 2023
  • GP-tävling hösten 2024
 • Sponsring
  • Bidrag av olika slag
  • Sponsring till tävlingar

 

Vi ser framemot ett spännande och utvecklande år för alla oss medlemmar i klubben. Om någon av er kan bidra/har erfarenhet inom något av de områden vi jobbar med så är det välkommet med ideer, råd mm. Kontakta gärna någon av oss i styrelsen.